Monday, February 14, 2011

We are moving Calenders instead


22 بهمن امسال افتاده بود 25 بهمن.


1 comment:

 1. "این نوع از دوستان شما است :
  بدون من
  به یاد داشته باشید داستان هولناکی از روح من
  شما در خانه من در شب بدست آوردن و
  در حالی که من در خواب ،
  ... شما دریافت می کنید آرام همه درد و رنج من و کثیف
  گذشته است. "

  ReplyDelete