Tuesday, March 21, 2006

From Bingala To God...

خدایا در سال جدید
پاچه شلوارها رو بسان تورم بالاتر ببر
ساعت طلوع خورشید رو یک ساعت جلو بکش
نیروگاه اتمی ما را مولکولی بگردان
قارچها رو به مرز برسون، بدنسازها رو به مراد
عکس پسر خورشید رو توی صفحه اول روزنامه
و عکس من رو توی صفحه اموات و مفقودین چاپ بکن
تعمیر بفرما E-run رابطۀ... آم م م... ریکا و تاید رو با شرکت نفتی
رییس جمهور مردمیمون رو کاندید جایزه اسکار بگردان

الهی آمین

راستی امسال رو سال <استار برگر فقید> اعلام میکنم

Monday, March 20, 2006

The Wind Of Change Blows Straight...

امروز هم برای آخرین بار با صدای خروس مغرور محله
در حالیکه سگ همسایه صداش رو برای فردا کوک میکرد از خواب بیدار شدم
تغییر عادت سخته ولی چاره ای نیست. خروس بازنشسته شد و موج جدیدی در راهه
...بی خیال این حرفها. تخته ها رو آماده کن بریم موج سواری

Saturday, March 18, 2006

He's Next Miss Butcher...

آره ما همون گوسفندی هستیم که راننده زیر پل سیدخندان
هر وقت میپریم جلوی ماشینش بهمون میگه
با این همه ریش و پشم و دک و پز آخر خط هممون بالاخره اینه که میذاریم یه خانومی
.با یه کاسه آب محبت آلود سرمون رو خیلی راحت بدون تلاشی برای فرار ببره

"آقا نوبت رو رعایت کن و بیا ته صف"

Tuesday, March 14, 2006

Connection Lost...

یک قرار توی رستوران
بالاخره قـبول کردی بـیای
١ ساعت من و تو و حرفها و خاطرات جذاب
امروز هیچ حس و خاطره ای ازدیروز در ذهـنم نمونده

یه صدایی توی مرکز مخابرات مغزم
دایم این جمله رو تکرار میکنه
"ارتباط با مشترک مورد نظر مقدور نمیباشد"

شاید من باید جام رو عوض کنم
شاید هم نوبت تو باشه یک حرکتی بکنی

Saturday, March 11, 2006

Anual Cardiac Sale...

آقا این رو چند میفروشی؟
.بی قیمته و مجانی. مهمون من باشید
.حیف که گرون نیست و آسان به دست آمدنی دوستی فروش عزیز! نگهش دار بده به گدا

Thursday, March 09, 2006

This Damn Fucking World...

چهارشنبه، 22:15، پس از دیدن فیلم چهارشنیه سوری
...
مادربزرگ: دکترجان میبینی مردها چقدر خیانتکارن؟ -
!دکتر: زیاد جدی نگیرین قضیه رو! فقط یه فیلم بود -
پدربزرگ: واقعا مردها باید خیلی تلاش کنن که منحرف نشن -
مادربزرگ: آره! خانم فلانی به شوهرش شک داشت بعد یه روز مچش رو گرفت -
... پدربزرگ: اتفاقا این یکی آقاهه هم یه مدت با خانم -
^@!*&%@*^^)&amp;(&

!!!اِ اِ اِ !!! پس پرده چه خبره

---

!گویا دیشب همه خانومهای حاضر در سینما شوهرهاشون رو تحریم کردن

Monday, March 06, 2006

Dating A Flower...

آرزوهای بزرگم رو یه جایی همین حوالی گم کردم
شاید بوی گل باغچه همسایه اونارو دزدیده
شاید هم این خودم هستم که گم شده ام زیر سایه یکی از همین گلها
ولی به هر حال باید حرف مامانم رو گوش میکردم و زیاد از خونه دور نمیشدم
دیگه باید بزارم باد من رو با خودش ببره بندازه پهلوی اولین گل یاسی که دیدیم

Saturday, March 04, 2006

Leave Me Behind...

با پای شکسته شاید نشه راه رفت
ولی با بال شکسته میشه