Tuesday, February 28, 2006

X + Y = ?

بد؟
و تو هنوز هم فکر میکنی
هر چه عنصر ذکور توی دنیاست باید سوزوند
شاید هیتلر هـم هـمینـطور فکـر میکـرد
اما نه من توی تجربه های قبلی تو میگنجم و
.نه تو اونقدرها که فکر میکنی معصوم موندی

اصلا همین رک بودنه که رکن اصلی بد بودنه
فکر کنم ما واقعا خیلی بدیم
...ادامه بده لطفا

Monday, February 27, 2006

Lost & Found...

نیستیم Loser من و تو
این بقیه هستند که ما را گم کرده اند
---
باشیم Loser شاید هم
نیستند Winner ولی بقیه هم
نبوده. من بازی رو قبول ندارم Fair Play اصلا بازی
---
این کلمه رو هم یه سری آدم بیکار برامون ساختن
تا از قابلیتی که ما داریم و اونها ندارن خرده بگیرن
---
این حرفها رو ول کن
شرکت کنیم The Biggest Loser بیا تو مسابقه
.شاید توی این یکی بتونیم برنده بشیم

Saturday, February 25, 2006

Living On A Low-Allowance...

شنبه ها بهترین فرصت برای دیدن خوابهای تکراری
.
یا تکـمیل خوابهای نیمه کاره با بلیطهای نصف قـیمته

،فرقی هم نمیکنه چی و چطور باشه
.فقط کافیه که خوابش پاستوریزه باشه

Friday, February 24, 2006

Red Alert...

به علت شیوع آنفلوانزای مرغی
.تا اطلاع ﺛانوی از شرکت در کلیه مسابقات «یه مرغ دارم» خودداری فرمایید

«مسووُل برگزاری مسابقات «یه مرغ داشتم

Wednesday, February 22, 2006

Gipsy, Roll Your Dice 4 Me...

ببخشید خانوم؛
،قبل از سلام ، اسمتون چیه و میخوام باهاتون بیشتر آشنا بشم
میـتونم لطفا سال، ماه، ساعـت، دقیـقه و ﺛانیه تولدتون رو بـدونم
بایدقبل از هر اقدامی، چینی و هندی و خورشیدی و مریخی و ... رو چک کنم
امضا؛ شاید من شاید تو

Tuesday, February 21, 2006

Business As Usual...

.حادثه است و غیر قابل پیش بینی
لازمه قبل از اینکه روی رابطم با
بعدی سرمایه گزاری کنم XX
.یه قرارداد با بیمه سینا ببندم

...میخوای هر کی «کم» آورد اول تاس بر یزه

Monday, February 20, 2006

Smoking You Out...

میرم یه قلیون چاق میکنم بـه یـادت بـا طعم هولو
بـعـد انـقـدر مـیـکـشـم تـا دودش
روی هـمـۀ خـا طـراتت رو بـپـو شـونـه
.بعد میرم یک توی دیگه پـیدا میکنم
آخرش هم بر اﺛر مصرف همین دخانیات
.سرطانی چیزی میگیرم و تو به هدفت میرسی

Saturday, February 18, 2006

Dreaming Is A Big Sin...

رویـا و آرزو رو هـمـیـن روزهـا
مـی فـرسـتـم یکی از هـمـیـن کـشـورهای ارو پا یی
.کـه بـتـونـن رسـمـا بـا هـم ازدواج کـنـن
امید رو فـعـلـا نـگـه می دارم تا بـا هـم
...چـنـد دسـتـی تـخـتـه بـزنـیـم

Friday, February 17, 2006

In My Second Childhood...

بـعـد هـا فـهـمـیـدم
مـدرسـۀ مـو شـهـا اصلا مـربـوط بـه گـروه سـنی الـف نـبـوده
و اسـمـشو نـبـر هـم مـطـمـیناً یـکـی از هـمـیـن کـلـمـات کـا ف دار
یـا دیـگـه حـا لـا چـون شـمـا یـیـن گـا ف دارتـوی اسـم و یـا فـامـیـلــش داشـتـه
.کـه گـو یـا تـو جـریـان دوبـلـه سـانـسـور شـده
.قـراره تـو جـشـنـوارۀ آیـنـده ورژن اُریـجـیــنـا لـش بـه اکـران در بـیـا د
---
ایـنـم رو بـه جـا مـعـۀ بـیـن الـمـلـل بـگـم کـه
بـنـیـانـگـذار انـرژی اتـمـی در ایران کـسـی نـبـوده بـجـز
خـانـوم مـعـلـم مـدرسـۀ مـوشـهـا کـه گـربۀ زشـت غـربـزده رو فـرسـتاد رو هـوا
امـا چـون اون موقـع دافـی بـود واسـۀ خـودش، تـحـت پی نگـرد قـانونـی قـرار گـرفـت

Thursday, February 16, 2006

Post Valentine Syndrom...

ولـنـتا ین را هـم با زاریـها بـا پـا رتـی بـا زی از آنـور آب وارد کـرده انـد
تا به مـن و تـو نـشـا ن دهـنـد حـتی مـیـشـود
علا قـه را هـم با مهـره هـا ی چـرتکه ها شا ن مـحـاسـبه کرد

Tuesday, February 14, 2006

John's In The Garden...

این ما یـیـم کـه محـیـط رو مـیسا زیـم
این محـیـط کـه روی ما تا ثـیـر مـیـذاره
ما تغـیـیـر مـیکـنـیـم ولی محیط ماهـیـت خود ش رو حـفـظ مـیکـنه
---
محـیـط با ایـن حـفـظـیا ت فـقـط به درد تـجـربی مـیخـوره

Monday, February 13, 2006

Finding Nemo...

بیچاره مایکـل فـلـپـس فکـرشم نمی کرد دیگه کسی رو دستـش بیا د
نـمی دونست که تو با این هـمه مظلوم نما یـیـت
اگه آب بـبیـنی رکوردهای جهانی شنا رو یکی پس از دیگـری درمی نوردی
یعنی وا قـعـاً احسنت به تو
که خیلی بهـتـر از ها لـیـوودیها ی جـلـف نـقـش با زی میکـنی
راستی ولـنـتـا یـن مـیخـوام بـرام یه تـور ماهـیگـیـری بگـیـری

Sunday, February 12, 2006

Charles DICKens

خـیـلی از دسـتـت شـا کـیـم
ولی مـیـدونـم بالاخـره چـا ره ای جـزبـخـشـیـد نـت نـدارم
فـقـط امـیـد وارم یه روز بـهـم بگی چـرا فـقـط جـلـوی دخـتـر هـمـسا یه
بـلـنـد می شی و دیگـه خـودم رو تـحـویـل نـمـیگـیـری؟

Saturday, February 11, 2006

Maybe The Moon Was Full...

هر وقت حالم گرفتست و اعتماد به نفسم داره ته دره سیر می کنه
یه سر می رم – کنارها و – شهرهای لب دریا و انقدر زل میزنم
به آدمهایی که با ماشینهای آلمانیشون دارن میرن تو ویلاهای خداتومنیشون
تا برگردن و شاکی بهم نگاه کنن. بعد با یه پوزخند سرمو بر میگردونم و
خوشحال و خنـدان به خیال اینکه بالاخره بهم حسودیشون شده
دستامو میکنم تو جیبامو سوت زنان از جلوشون رد میشم
---
چه ساده اند این مردمان ویلا نشین
این همه پول میدن بالای ماشینهای مدل بالاشون
که به کلاس بالا و دماغ سربالاترشون بیاد تا بتونن توی فشن شوی خیابوناشون
بیشترین توجه رو به خودشون جلب کنن و حرفی برای گفتن داشته باشن در حالیکه همشون
به پیکان جوانان گوجه ای عاریه ای آقای راننده خیره شدن و پلک نمیزنن

Wednesday, February 08, 2006

& The Winner is...

از ریـیـس جـمـهـور منـتـخـب یکی از هـمـیـن کـشـورهای خاورمیـانـه دعـوت شـده
تـا نـقـش مـقـابـل جـورج رو تو فـیـلم گـلا دیا تور 2 به کـارگـردانی تـونی با زی کـنـه
این فـیـلـم از هـم اکـنون در فهـرست برتریـنهای جشنـواره های معـتـبـر جها نی از جمله
اسکار، جشنـوارۀ بین الملـلی فیلم کن، سازمان ملـل متحـد، آژانس بین الملـلی انرژی اتمی
شورای امـنـیـت و جـشـنـوارۀ بـیـن الـمـلـلی فـیـلـم فـجـر قـرار گـرفـتـه اسـت

Tuesday, February 07, 2006

Dial 0912...

خیلی وقت است عاشورا را هم فقـط با اجتماع دخترکان و پسرکان فنچی که به هم شماره می دهند می شناسم

Directed by CNN...

این کشتی مصری هم فـیـلمـیه برای خودش بسی غم انگـیز
اما به پای تراژدی رز و جک نمی رسه
.شاید ضعف کارگردانیه، شایدم من دیگه حوصلهُ واقعیت ندارم