Tuesday, August 10, 2010

iBo-ob4

Reports claim, Apple's iPhone4 qeue record has been broken
as people have lined up to buy Bogeyman's new iBoob4.

رکورد صف خرید "آی فون 4" اَپل با تجمع مردم
.برای خرید "آی مـمـه 4" لـولـو شکسته شد

3 comments:

 1. چه کسی می تواند منکر که زندگی پر از آیات inesperadas.Tras صدها نفر از جنگ در عرصه ، من بالاخره درک کنند که انسان می آموزد هیچ چیز از پیروزی های او آمده است. در عوض از دست دادن عمل خالص بر من بسیاری از حکمت است که کمتر از آن لذت می برد که خیلی بیشتر به علت. البته از آن اجتناب ناپذیر است... به دست در حال حاضر و پس از آن ، ترفند این است برای تبدیل شدن به امری عادی نیست.

  من به زودی می توانند از محوطه هدایت شونده است که توسط منطق منجر به نتایج مورد انتظار بیاموزید ، تا روح من بود پرورش توسط حوادث غیر منتظره.

  من استفاده می شود که احساس لغزش شن و ماسه را از طریق انگشت من. من استفاده می شود برای دیدن دیگر منحنی از سمت چپ جاده پشت سر گذاشت. بلند شد دوباره و دوباره نگاه بر افق ، تلاش برای دیدن سرنوشت من است. تمام ساختمان ها ، تمام خانه به حال شده در حال سقوط فقط ، سقوط. obelisks ترین سخت ، جاودانه ، این نیز تنها felled بود. زمان خواهد شد همه چیز را بخورد بله. زمان چیز در جای خود قرار می دهد.

  امروز مثل شاهد ، واضح تر برای آن تنها به اندازه کافی برای تغییر جهت از من زل زل نگاه کردن.

  Jok ، به صفحه  Karim Ramadán

  ReplyDelete
 2. ممه رو هروقت از لولو بگيري تازست

  ReplyDelete
 3. این ملت عزیز همیشه عادت دارند که رکوردهای جهانی رو بشکنن.

  ReplyDelete