Friday, June 30, 2006

Genie in Mission Impossible ١٣-13

داش غولی، به عنوان آرزوی ٧٥/١
اگه مثل این آقاهه یه روزی استاد شـدم و بالای سن داشـتم
با کت شلوار مشکی، دست در جیب برای ٥٣/٣٣٥ نفر درس میدادم
.لطفا حواست به این زیپ مبارک گریز پای آبروبر باشه

.تبصره: به استثناء مواردی که باطن قرمز یا خال خالی باشه
شاهد ١٣ ردیف ١٣

Tuesday, June 27, 2006

Paint your horses red

حتما باید تو رو با مایکل شوماخر میدیدم
تا بفهمم اسب قرمزحالا مد شده؟

Sunday, June 25, 2006

Tiger's the man!

"زندگی مردها مثل بازی گلفـه"
اینو تو میگی و من رو با یه نامه اسکلت نشان
که مـیدی دست چپـم، میفـرستی دادگاه لاحه

Thursday, June 22, 2006

Somebody told me so

بله مادرها بچه هاشون رو بیشتر دوست دارند
شاید فقط به این دلیل که از هویتشون اطمینان بیشتری دارن
شاید هم نه

Tuesday, June 20, 2006

Bingala Corp. Ltd. @ your bedside!

زندگی با بی پولیه آخر ماه و
خریدن جنس نامرغوب توسط پدر شروع میشه
و با خروج مردم از در مسجد تموم
حتی با اینکه ممکنه اسم و شهرت و
حسادت مردم تا قرنها بعد هم زنده بمونه
---
فقط با تاسیس یک کارخونه جنس مرغوب
ارزون قیمت، میشه تعریف زندگی رو تغییر داد

Sunday, June 18, 2006

Sensory Moral Hearing Loss

! آقای دکتر من دارم شنواییم رو از دست میدم -
از کی متوجه کاهش شنواییتون شدین؟ -
.از دیشب قبل از خواب -
صدای شوهرتون رو نشنیدین و...؟ -
...نه دکتر! صدای زوج جوون طبقه سوم رو واضح نمیشنیدم و -

...و من و کتابام و شنوایی سنجی طبقه بالا و حتی علم با هم یائسه میشیم

Friday, June 16, 2006

Walking through so called vampires

مدتیه دارم فکر میکنم که
آدم کور بدبختتره یا خفاش کر

Tuesday, June 13, 2006

Sunday, June 11, 2006

21:45, Tehran

ســــــــــــــــکـــــــــــــــــــــــــوت

---

.خوش به حال من و همه اونایی که دایی ندارند

Domestic Robins Rob the Poor

شاید هم اصلاً تقصیر رابین هودهای وطنی
و ساخت داخل بودنشون نباشه
اونها کارشون روهـنوزهم خوب انجام مـیدن
فقط مدتیه تقاضا کم شده و اموال در منزل زیاد گویا

ی سابقCamel-see-not-see

Friday, June 09, 2006

A good man's a dead man

اگه به ادامه زندگی علاقه دارین
سعی کنین آدم زیاد خوبی نباشین

Wednesday, June 07, 2006

When Balls Replace Balls

خانومها بچه هاتون رو شبها زودتر بخوابونید
فقط دو شب تا چهار هفته تعطیل رسمی فاصله داریم

Sunday, June 04, 2006

The choice is all yours

!هی تو! بله خود تو
تویی که سوژه مورد علاقت، مکالمات عرفانیت با خداست
عزیزم شما تا حالا یا شماره رو اشتباه میگرفتی
یا منشی سیبیل کلفت خداجوابت رو میداده
.یا باید روی همین تخت ببندیمت

Friday, June 02, 2006

Life's a Circus

به هر حال باید ازدواج کرد
دنیا هم به آدمهای خوشبخت احتیاج داره
هم به فیلسوفهای دردکشیده

Thursday, June 01, 2006

The Magic Of T9

میتونم شمارت رو داشته باشم؟ -
4-5683-968 -

امیدوارم درک کنی که این شماره تلفن من نیست بل شماره خط مستقیم من به توئه