Tuesday, August 31, 2010

Yeah Right!

"Friendship, peace and brotherhood are our revolution's message."
Crowd: Down with these, Down with those, Down with...

پیام انقـلاب ما، دوسـتی، صلـح و برادریسـت
...تکبیر: مرگ بر اینا، مرگ بر اونا، مرگ بر


Sunday, August 29, 2010

Economic Contraception

Instead of ©ondoms & delay sprays
he always took Mahmoud's photo with him.

به جای کـ ـانـدوم و اسپری تاخیری

.عکس محمود رو همیشه با خودش میبرد


Friday, August 27, 2010

Every Breath We Take

This city's polluted air consists of
Five per cent Oxygen
About 20 per cent Nitrogen
& the rest is pure Political News.

هوای آلوده این شهر
پنج درصد اکسیژن داره
حدود بیست درصدی نیتروژن و
بقیه اش رو اخبار سیاسی تشکیل میده


Tuesday, August 24, 2010

Cruel World of Men

With all the fuss about the Bogeyman n' such
I fear they are planning on Bre@st rationing.
---
Google Ads:
Bre@st implant equipped with Anti-Bogeyman systems

انقدر لولو، لولو میکنن میترسم بخوان
مـ مـه رو هم برامون سهمیه بندی کنن
---
Google Ads:
ایمپلنت سـ ـینه مجهز به لولوگیرSunday, August 22, 2010

Criminals are Less Dangerous here

Come home early at night children,
Thieves, addicts & Basijis roam the streets at night.
بچه ها شب زود بیاین خونه
شبا خیابونا پره از دزد و معتاد و بسیجی


Saturday, August 21, 2010

Hole Sale Price

Hot blond, model 1985, low mileage,
for sale or trade with a brand new hot blond.

داف بلوند، مدل 64، کم کارکرد
فروش یا معاوضه با داف صفر


Friday, August 20, 2010

Size of your boat

Size doesn't matter.
Don't forget Titanic.

.سایز که مهم نیست
.مگه تایتانیک نبود


Thursday, August 19, 2010

We Widen our Widenning Wide Wideness

Here, we talk Politics or work while resting or having fun
and talk resting or having fun while at politics or work.
Why don't you believe me when I say we are made for the American timezone?

اینجا، وقت استراحت و تفریح، همش حرف کاره و سیاست
وقت کار و سیاست هم که همش حرف استراحته و تفریح
دِ، لامصبا! چرا باور نمیکنین ما رو ساعتهای آمریکا تنظیمیم آخه؟


Sheepish

You & me honey, we are the best 4-legged creature on earth.

عزیزم، من و تو، بهترین چهارپای زمینیم


Wednesday, August 18, 2010

Revolutionary Revolution

We, the primary schoolers of then, as the "Hopes of the deceased Ayatollah"
all became bloggers, Brain Immigrators & dust n' Sand.
God knows what the new already hopeless generation of primary schoolers will become!

ما دبستانیای اون موقع که امید امام بودیم
بلاگر و فرار مغزها و خس و خاشاک از آب در اومدیم
وای به حال این دبستانیها که از همین الان هیچ امیدی هم بهشون ندارن


Memories of a first timer

I vomitted all through the night.
Guess the damn Whiskey last night had gone bad.

تا صبح همش بالا آوردم
فکر کنم ویسکی دیشبی تاریخ مصرف گذشته بود لامصب

Tuesday, August 17, 2010

Contrast! - تـضـاد

I swear to "God",
I'll do ya mama n' sista from the 3 main n' 2 alternative... !

Conclusion: Men of God are way more knowledgable & polite man.

به "مـولـا" قسم
!...خار و مادرتو از سه جهت اصلی و دو جهت فرعی

نتیجه اخلاقی: آدمهای با ایمان، ادب و اطلاعاتشون خیلی بیشتره آقا


Drink me dry

+ What's your Sundis-son's job?
- A pro, Coup-d'etat-supporter thirst reliever for females only.

حالا آقا ساندیستون شغلشون چی هست ؟ +
کودتاپسند سیرآب کن هستن، ویژه بانوان. حرفه ای طور ها -Monday, August 16, 2010

Bench Warmers of your heart

+ Where are you going?
- To play your 2nd fiddle.
Signed by The 2nd Fiddlist of your heart
کجا میری؟ +
میرم بخوابم، تو آب نمکت -
امضا: سیتیزن آب نمکستان قلبتSaturday, August 14, 2010

The Ramadan Effect

I took my car for a carwash today evening.
Now he has to fast for an extra day later.

ماشینم رو امروز عصر بردم کارواش
.فکر کنم بعداً باید یه روز بیشتر روزه بگیره


Friday, August 13, 2010

Evening till Dawn, I FEED the Night

Ramadan is the month where we change our own eating hours
into America's local time eating hours.
Perhaps its an immigration Practice.


رمضان ماهیه که ما ساعتهای غذاییمون رو
.به ساعتهای غذایی آمریکا تغییر میدیم
.فکر کنم باید یه جور تمرین برای مهاجرت باشه


Thursday, August 12, 2010

Educating my Education

Perhaps the most appealing aspect of heaven for me
is the fact that there is no word of Education there.
Well, in fact noone has said it does exist in Hell either?
Sh!t now I am stuck in the middle again

احتمالاً تنها جاذبه بهشت برای من اینه که
دیگه اونجا از درس خوندن خبری نیست
البته گویا تو جهنم هم از این خبرا نیست
اَه! بازم موندم سر دو راهی


Wednesday, August 11, 2010

Ignorant - چــاقــال

All those whom in their own blog, order others to stop writing about certain topics.
---
All those who actually do listen.

همه اینایی که تو وبلاگشون برای بقیه فتوا میدن که دیگه این موضوع رو بس کنین
---
همه اونایی که جدی جدی گوش هم میکنن

Tuesday, August 10, 2010

iBo-ob4

Reports claim, Apple's iPhone4 qeue record has been broken
as people have lined up to buy Bogeyman's new iBoob4.

رکورد صف خرید "آی فون 4" اَپل با تجمع مردم
.برای خرید "آی مـمـه 4" لـولـو شکسته شد

Monday, August 09, 2010

Bestest 18th birthday gift for boys

Seriously, a car!?
Dad, every boy's 18th birthday, is the time for him to have his own Bogeyman.
(Ahmadinejad Qoute: The bo-ob was taken by the Bogeyman.)

ماشین به چه درد میخوره؟
.پدر، تولد 18 سالگی هر پسر وقتیه که دیگه باید لـولـوی شخصی خودش رو داشته باشه

Saturday, August 07, 2010

School Excuses Reloaded

+ WOW KID! you finally have your homework! but why?!
- While mom was bringing me to school, a thief came to rub us.
I did offer my homework but he said he was the Bogeyman.

!بچه جون چه عجب تو امروز مشقات و نوشتی +
آقا امروز که مامانمون ما رو میاورد یه دزده جلومون و گرفت -
.ما هم مشقامون و در آوردیم بدیم بهش ولی دزده گفتش که اون لـولـوئه

A Natural Clueless Idiot

One moment of Ahmadinejad is much better than a thousand years of Jay Leno.

.همانا یک لحظه محمود، از هزار سال مهران مدیری بهتر و برتر است

Tuesday, August 03, 2010

Worse than AIDS

Happiness is contagious. Keep your distance from me.

.شادی مسریه. لطفاَ فاصلتون رو با من حفظ کنین

Sunday, August 01, 2010

Can Opener

+ What's your Baton-son's job?
- He acts as a downward-mechanical-luxative in Tehran Prisons.

شغل آقا باتومتون چی هستش حالا؟ +
.کان-اُپِنِر هستن تو زندونای تهران -